The Bold And The Beautiful Two Weekly Spoilers (17-28 / 1/2022): Brooke Panics, Hope và Liam Hãy khám phá

The Bold And The Beautiful Two Weekly Spoilers đã ra mắt, và sắp tới sẽ có rất nhiều bộ phim truyền hình liên quan đến Brooke. Trong tuần từ 17-21 tháng 1, Phó tế sẽ

The Bold And The Beautiful Two Weekly Spoilers (10-21 / 1/2022): Zende’s Surprise, Steffy Pushes Taylor

The Bold And The Beautiful Two Weekly Spoilers (10-21 / 1/2022) đã ra mắt, và tuần này sẽ là tất cả về những cú sốc và đối đầu. Trước hết, trong

The Bold And The Beautiful Weekly Spoilers (10-14 tháng 1, 2022): Tiến sĩ Grace trở lại, Brooke nói sự thật

The Bold And The Beautiful spoilers cho tuần 10 tháng 1 năm 2022 đã ra mắt, và có vẻ như một sự trở lại, và một số âm mưu nằm trong các lá bài.