Sau sự phục hồi… Tiếp theo là gì?

Q: Khả năng tồn tại của một mối quan hệ đang hồi phục (một mối quan hệ mà người yêu của bạn vứt bỏ bạn và sau đó đi với người khác ngay lập tức) sẽ kéo dài như thế nào? Ngoài ra, khả năng hai người từng là người yêu quay lại với nhau, đặc biệt là sau khi gặp / ở bên người khác là bao nhiêu? Cảm ơn bạn vì hai câu hỏi thú vị này! Tôi sẽ trả lời từng câu một. 1. Khả năng một mối quan hệ phục hồi sẽ kéo dài như thế nào? Điều đó thực sự phụ thuộc vào hai yếu tố: chất lượng của mối quan hệ phục hồi và sức mạnh của sự gắn bó của người hồi phục với người yêu cũ của họ ...